Hatha
Yoga

Hatha Yoga

Hatha yoga nudi smirivanje uma, samopouzdanje i dobro zdravlje kroz asane, pranayamu i zdravu prehranu.

Hatha yoga vrlo je pristupačna zapadnom svijetu zbog svog logičkog slijeda asana koja u kombinaciji s pranayamom, bandhama, kriyom i mudrama smiruju uznemiren um. U zapadnjačkom društvu pojedinac je pod velikim stresom, opterećen raznim strahovima, nopomoću redovite i pravilne prakse osoba stiče samopouzdanje, kontrolu uma, vitalnost i dobro zdravlje. Isto tako oslobađa se negativne energije i emocija te stiče novo iskustvo u spoznaji sebe i Vrhovnog Bića. Satovi hatha yoge sastoje se od tehnika disanja (pranayame), slijeda stojećih i sjedećih asana te opuštanja cijelog tijela.

U hatha yogi velika se pozornost pridaje prehrani, ponajviše konzumaciji sirove hrane kao najbolji izvor vitamina i energije, čime se povećava elastičnost mišića i fleksibilnost.